Az intézmény lemorzsolódási és évismétlési mutatói

Az intézménybe érkezett, távozott tanulók,lemorzsolódási és évismétlési mutatói 2017/2018. tanév

Iskolánkba érkezett tanulók
Első osztályba felvett tanulók száma 14
Vidéki iskolából érkezett tanulók száma
Győri iskolából érkezett tanulók száma 2
Összesen 16
Iskolánkból távozott tanulók száma
Nyolcadik évfolyam befejezése után középiskolában továbbtanulók 15
Másik általános iskolába távozott tanulók 1
Összesen 16
Évet ismételt tanulók
Szülő kérésére évet ismételt alsó tagozaton 1
Évismétlő felső tagozaton 0
Összesen 1
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
Félévi átlaga nem éri el a 3,0 átlagot 5
ebből
magatartása rossz 1
szorgalma hanyag 1
hiányzása meghaladja a 250 ótát 1
Összesen 5