Iskolánk története

Nagy Szent-János pusztán, az egykori uradalmi birtokon 1889-ben Gróf Eszterházy Miklós Móricz a kastélya mellett jelölt ki iskolának és tanítói lakásnak egy arra alkalmas területet. Az alapító okirat 1889.12.16-an került kiadásra a győri püspökség által. Az első tanító Hegedűs József okleveles római katolikus tanító volt, aki a püspöki kar által kiadott tanmenet szerint oktatott. A századfordulón a tanulók száma 50-75 között változott.

Régi iskola
Osztálykép a múltból

A két világháború között katolikus iskolaként működött, majd 1948-ban államosították és ekkor vezették be a 8 osztályos általános iskolát. 1949-ben került a településre fiatal tanítóként Tarnai Rudolf, aki 1988-ig az iskola igazgatója volt. A gyermeklétszám folyamatosan növekedett, így szükségessé vált 1964-ben az iskola központi szárnyának a megépítése, amit a tanulólétszám további emelkedése miatt 1984-ben tovább bővítettek.

Mai iskolaépület

A tantestület létszáma 1-24 között változott az idők során.  Az 1980-as években érte el a gyermeklétszám a csúcsot, ekkor 250 fő felett volt a tanulók létszáma.  Az iskola 2001-ben vette fel a Hunyadi Mátyás nevet.

Az intézménynek 34 évig dolgozója és 19 évig igazgatója volt Tamás Zoltánné, aki nyugdíjba vonulása alkalmával magas állami kitüntetést kapott kiemelkedő munkásságáért.

Tantestület a 80-as években

Jelenleg a gyermeklétszám 136 fő és 15 főállású pedagógus dolgozik az iskolában. Munkánkat 3 fő technikai alkalmazott segíti. Sikeres pályázatainknak köszönhetően jelentősen bővültek az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei és a pedagógusaink is az elmúlt években sikeresen végeztek a módszertani továbbképzéseken.  

A tantestület 2014-ben