Tantestület

Intézményünkben 19 pedagógus dolgozik, az óraadókkal és az áttanítókkal együtt.

Az átlagéletkor 50 év, enyhén csökkenő tendenciával, a pályán eltöltött tanítási gyakorlat 5-40 év. A fluktuáció az évek során szintén csökken. A tantestület szakos ellátottsága a követelményeknek megfelelő, alacsony pedagógus szám mellett magas a szakvizsgával rendelkezők (6 fő) és a minősítések (8 fő) arányszáma. Munkánkat egy iskolatitkár, két takarítónő és egy félállású karbantartó segíti.

Heti egy alkalommal óraadóként két logopédus végez beszédfejlesztést. Heti egyszer lehetőség van gyermekpszichológusi beszélgetésekre is.

A könyvtár szakszerű működése is megoldott, az iskolai könyvtár egyben a községi könyvtár.

A közösség összeszokott, összetartó nevelőtestület. Oktató-nevelő munkájuk, odafigyelésük, gondoskodásuk, a gyerekek iránt érzett felelősség, szeretet, segítőkészség, igényesség családiassá teszi az iskolát. Az intézmény vezetése biztosítja a megfelelő, nyugodt légkört, demokratikus irányítással, támogatva a fejlődést. Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Hatékonyabbá tettük az egyéni foglalkozásokat. Kiemelt jelentőségű még az egészségnevelés és a környezeti nevelés intézményünkben. Ehhez kapcsolódnak projektjeink. Elnyert pályázataink is hozzájárulnak a minőségi oktató-nevelő munkához és az órák, foglalkozások megteremtéséhez szükséges plusz eszközök beszerzéséhez.

Rendszeresen tartunk fogadó órát, szülői értekezletet, nyílt napokat, bemutató órákat, melyekre meghívjuk az óvodai dolgozókat is.