Ügyintézés, információk

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik.

IDEJE: 800-1400

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.

Az ügyeleti rend a szünet megkezdése előtt kerül kihirdetésre.